Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

ҰБТ-ға 2015 Қазақ тілі

Вопрос id:323880
Барыс септік жалғауын көрсетіңіз.
?) -ды, -ді.
?) -ның, -нің.
?) -нан, -нен.
?) -ға, -ге.
?) -мен, -бен.
Вопрос id:323881
Құрмаластардың ішінен шартты бағыныңқылы сабақтасты табыңыз.
?) Ет жиналысымен, шай да келді.
?) Таныс болмағандықтан, жақсы сөйлесе алмадық.
?) Үзіліс болған соң, далада ойнады.
?) Емтихан тапсырдық та, қайттық.
?) Сен келмейінше, мен кетпеймін.
Вопрос id:323882
Көптік мағына беріп тұрған жалғауды табыңыз.
?) Отаным - бақыт ордасы.
?) Үй жиhаздарын жинау.
?) Білімдіден шыққан сөз.
?) Ауылдың маңы - терең сай.
?) Тәуелсіздік біздің арманымыз еді.
Вопрос id:323883
Сенің ойың орындалатын шығар?
Сұраулық мағынаны туғызушы сөз табын табыңыз.
?) Етіс.
?) Көмекші етістік.
?) Көсемше.
?) Зат есім, етістік.
?) Есімдік.
Вопрос id:323884
Диалект сөздерді көрсетіңіз.
?) Бөз, боз.
?) Орман, тоғай.
?) Оның, соған,тасбиық.
?) Көпшік, дарбаза.
?) Қара, ат.
Вопрос id:323885
Сөздің ауыспалы мағынасын табыңыз.
?) Дәрежесі үлкейген екен.
?) Олар үйін үлкейтіп салуда.
?) Атамның жасы үлкейді.
?) Қарны үлкейді, қампиды.
?) Бекболаттың көзі үлкейіп барады.
Вопрос id:323886
Қалау райлы етістік пен көмекші етістік арқылы жасалған жақсыз сөйлемді табыңыз.
?) Менің көрсеткім келмейді.
?) Кімнің келіп жатқанын тіпті біліп болмайды.
?) Менің бір жерге тұрақтамауыма тура келді.
?) Он минутта он жылға қартайған болуым керек.
?) Оның төбе шашы тік тұрды.
Вопрос id:323887
Төл сөздің төлеу сөзге айналып тұрған түрін көрсетіңіз.
?) Жүзі бал - бұл жанып: - Мен сізге қонаққа келдім, - деді ол.
?) Жүзі бал - бұл жанған ол өзінің қонаққа келгенін айтты.
?) Жүзі бал - бұл жанып ол былай деді: - Мен сізге қонаққа келдім.
?) - Мен, - деді ол түрі бал - бұл жанып, - сізге қонаққа келдім.
?) - Мен сізге қонаққа келдім, - деді ол түрі бал - бұл жанып.
Вопрос id:323888
Басыңқысы еліктеу негізді етістіктен болған тіркесті көрсетіңіз.
?) Найзағай жарқылынан сескендік.
?) Ананың өсиеті.
?) Найзағай жарқылдады.
?) Найзағай жарқ-жұрқ етті.
?) Кешкі самал.
Вопрос id:323889
Әйтеке бидің шын есімін көрсетіңіз.
?) Ақпан.
?) Сарыбас.
?) Сейітқұл.
?) Айтық.
?) Дүйсенбай.
Вопрос id:323890
Қарсылықты салаласты табыңыз.
?) Өз жігіттеріме көзім түсіп еді, барлығының жүзінен әзірлікті көрдім.
?) Мұхит пен Кенбай айғайласа сөйлеседі, себебі шамалы дауысты Көкдолы бұрқағы есіттірер емес.
?) Мал етінің асылдануы сондай - майы аузыңа салдырмайды.
?) Байбосыновтың жүзінде әжімнен сау жер жоқ, әйтсе де беті ойнақы еді.
?) Біздің селомыз үлкен.
Вопрос id:323891
Одағай сөзді табыңыз.
?) Моһ - моһ, сен менің асау тайым.
?) Айталық, сізбен келістік, сонда не болады?
?) Менің күнделігімді қарап жіберші, апа.
?) Айналайын - ай, үйін сағынған ғой.
?) Достар, әрқашан мұқият болыңдар.
Вопрос id:323892
Аяғынан тік тұрды.
Тіркестің білдіретін мағынасын анықтаңыз.
?) Көп мағыналы сөз.
?) Ауыспалы мағыналы сөз.
?) Көмекші мағыналы сөз.
?) Негізгі мағыналы сөз.
?) Тура мағыналы сөз.
Вопрос id:323894
Сұраулық шылаулы сөйлемді анықтаңыз.
?) Кешегіні айтып қойғанбысың.
?) Оның ашуланбағаны орынды.
?) Ол туралы айтып келген - ді.
?) Балақай - ау, келгенің жақсы болды.
?) Сен ол туралы сұрама.
Вопрос id:323895
Күрделi сан есiмді анықтаңыз.
?) Тоғыз жүз елу.
?) Жеті.
?) Мың.
?) Үшiншi.
?) Алтау.
Вопрос id:323896
Ашық буынды сөзді көрсетіңіз.
?) Көршіменен.
?) Ағасына.
?) Ауылдан.
?) Келгендерді.
?) Аспанға.
Вопрос id:323897
Орфоэпия нормасына сай сөз қайсы, белгілеңіз.
?) Күңгүрт.
?) Көрік.
?) Жазса.
?) Жеңісбек.
?) Досжан.
Вопрос id:323898
Антоним сөздерді табыңыз.
?) Ақ ниет - жауыз.
?) Көреген - қыран.
?) Жаяу - жалпы.
?) Ақсақ - тоқсақ.
?) Серуен - сейіл.
Вопрос id:323899
Сөйлем құрай алу қабілеті бар сөйлем мүшесін табыңыз.
?) Баяндауыш, анықтауыш.
?) Толықтауыш, баяндауыш.
?) Бастауыш, баяндауыш.
?) Анықтауыш, бастауыш.
?) Анықтауыш, толықтауыш.
Вопрос id:323900
Қыстырма сөзді сөйлемді табыңыз.
?) Жоқ, жай шошынғаны ма?
?) Бұған, айталық, екі литр су керек.
?) Бәрекелді, мына қызықты қараңыз.
?) Жеңеше, сөзің қандай мәнді.
?) Балалары, біз, тірі тұрсақ, кедейшілік көрсетпеспіз.
Вопрос id:323901
Атаулы сөйлемнің жасалу жолын көрсетіңіз.
Шілденің ыстық күні.
?) Біріккен сөз.
?) Сөз
?) Қос сөз.
?) Туында сөз.
?) Күрделі сөз тіркесі.
Вопрос id:323902
Қандай тыныс белгісі жетпей тұр, белгілеңіз.
Отыз алтыға бөлінеді.
?) Үтір.
?) Дефис.
?) Қос нүкте.
?) Сызықша.
?) Нүктелі үтір.
Вопрос id:323903
Синонимдік қатарды көрсетіңіз.
?) Көрік, сөз, әдемі.
?) Шыдам, сабыр, төзім.
?) Ер, шырайлы, тез.
?) Бақ, айла, жер.
?) Сұлу, керек, ақ.
Вопрос id:323904
Анықтауыш қатыспаған тіркесті табыңыз.
?) Мараттың ойыншығы.
?) Шаңырақтың ағашы.
?) Көк ала көйлек.
?) Жақсыдан үйрен.
?) Терезенің көзі.
Вопрос id:323905
Бастауыш - тұйық етістік, баяндауыш - есім сөзден болғанда қойылатын тыныс белгісін анықтаңыз.
?) Үтір.
?) Сызықша.
?) Нүкте.
?) Нүктелі үтір.
?) Дефис.
Вопрос id:323906
Барлық стильдер элементі кездесетін стиль түрін белгілеңіз.
?) Көркем әдебиет.
?) Іс - қағаздар.
?) Ғылыми.
?) Ауызекі.
?) Публицистикалық.
Вопрос id:323907
Қарсылық мәнді жалғаулықты табыңыз.
?) Мен, бен.
?) Дегенмен, сөйтсе де.
?) Өйткені, себебі.
?) Сондықтан, өйткені.
?) Егер, егер де.
Вопрос id:323908
Антонимдік қатарды көрсетіңіз.
?) Бару, оқу.
?) Саулық, тереңдік.
?) Дулыға, сәукеле.
?) Көз көрім жер, алыс.
?) Алыс, шалғай.
Вопрос id:323909
Ілік жалғаулы сөз бен тәуелді сөз тіркестерінің дұрыс қолданылмай
тұрғанын табыңыз.
?) Сәуле тамағы.
?) Бала қиялы.
?) Алматы қаласы.
?) Ақын арманы.
?) Сендердің үйлерің.
Вопрос id:323910
Орфоэпия нормасына сай жазылған сөзді табыңыз.
?) Ырық бермеу.
?) Ірімшік.
?) Ілесе шығу.
?) Іле - шала.
?) Ірең.
Вопрос id:323911
Қарама - қарсы мағыналы сөзді анықтаңыз.
?) Анда-санда.
?) Азып-тозып.
?) Билеп-төстеу.
?) Ыстық-суық.
?) Басып-жаншу.
Вопрос id:323912
Баяндауыш қандай сөз табынан жасалғанын көрсетіңіз.
Нағыз теңіз романтикасы деген осы.
?) Одағай.
?) Үстеу.
?) Зат есім.
?) Етістік.
?) Есімдік.
Вопрос id:323913
Көсемшені табыңыз.
?) Жазба.
?) Жазбақ.
?) Жазар.
?) Жазған.
?) Жаза.
Вопрос id:323914
Арнаулы интонация болмайтын сөйлем атауын көрсетіңіз.
?) Сұраулы сөйлем.
?) Бұйрықты сөйлем.
?) Диалогтық сөйлем.
?) Хабарлы сөйлем.
?) Лепті сөйлем.
Вопрос id:323915
Қазақ тіліндегі термин сөздер қанша жолмен жасалатынын анықтаңыз.
?) 5.
?) 4.
?) 2.
?) 1.
?) 3.
Вопрос id:323916
Қазақ тілінде үстеу құрамына қарай нешеге бөлінетінін көрсетіңіз.
?) 3.
?) 7.
?) 2.
?) 6.
?) 5.
Вопрос id:323917
Күрделі сөзді табыңыз.
?) Он кітап.
?) Білімді.
?) Ауыздық.
?) Белбеу.
?) Түйіншек.
Вопрос id:323918
Омонимді табыңыз.
?) Баспадан жаңа кітап шығыпты.
?) Баршын қыздың киімі - жұқа жібек, жолақ баршын, мақпал, атлас.
?) Бала өсіру - барша жанның мақсаты.
?) Аңсаған шөлде су тапса, Бас қоймай ма бастауға?
?) Бес саусақтың әлдісі, жуаны - бас бармақ.
Вопрос id:323919
Шартты бағыныңқы сабақтасты көрсетіңіз.
?) Ержан үйге кіріп кеткенде, Асқар мен Серік тыста қалды.
?) Жұмыс бізді үш үлкен жамандықтан: зерігуден, аурудан, жоқшылықтан құтқарады.
?) Әңгімені басынан бастау үшін, Саржанмен кездескен күнді есіме түсірдім.
?) Жаңа жұмысшыларға техника қауіпсіздігін ұғындырмайынша, шахтаға жіберуге тыйым салған.
?) Білікті адам айтпай - ақ жаныңды ұғар.
Вопрос id:323920
Қосымшалар арқылы байланысқан сөздерді көрсетіңіз.
?) Қоңыр үйрек.
?) Жаңа астық.
?) Жазық дала.
?) Ағаш үй.
?) Қаланың көшелері.
Вопрос id:323921
Қатыстық сын есімнен болып тұрған анықтауышты табыңыз.
?) Қыздың шашы.
?) Мінезді адам.
?) Сары ала ат.
?) Жасыл жайлау.
?) Жайқалған егін.
Вопрос id:323922
Белгiсiздiк есiмдiгiн табыңыз.
?) Әлденеше, әлдекiм.
?) Сөйлес, оқыт.
?) Бiрақ, сендер.
?) Маған, ол.
?) Сендер, олар.
Вопрос id:323923
Синоним сөздердің тізбегін көрсетіңіз.
?) Ағаш, бұтақ, жапырақ.
?) Ауыр, аусыл, адуын.
?) Еңбек, абырой.
?) Тас, тау, шың.
?) Қайратты, қажырлы, қуатты.
Вопрос id:323924
Сұраулық шылаулы сөйлемді табыңыз.
?) Ол туралы айтып келген - ді.
?) Кешегіні айтып қойғанбысың.
?) Балақай - ау, келгенің жақсы болды.
?) Оның ашуланбағаны орынды.
?) Сен ол туралы сұрама.
Вопрос id:323925
Сын есімнен жасалған (заттанған) бастауышты табыңыз.
?) Сәске түс еді.
?) Анда - санда өткінші жаңбыр бүркіп өтеді.
?) Мынау аппақ топ – шағала.
?) Ақылды – ісіне сенеді.
?) Ердің атын еңбек шығарады.
Вопрос id:323926
Тәуелдік жалғауынан соң жалғанып тұрған табыс жалғауын табыңыз.
?) Немересінде.
?) Немересін.
?) Немереге.
?) Немереме.
?) Немересінен.
Вопрос id:323927
Орыс тілінен кірген сөздерде ғана қолданылатын дауысты дыбысты табыңыз.
?) И.
?) Е.
?) Э.
?) У.
?) Ә.
Вопрос id:323928
Себеп - салдар үстеуінің сұрағын табыңыз.
?) Не себепті? Неге?
?) Не мақсатпен?
?) Қанша? Қаншама?
?) Қайда? Қайдан?
?) Қашаннан? Қашан?
Вопрос id:323929
Биік сөзінің синонимін көрсетіңіз.
?) Бойшаң, өсімтал.
?) Ұзын, биіктеу.
?) Зәулім, асқар.
?) Беталыс, мекен.
?) Өткір, қырлы.
Вопрос id:323930
Мына сөздердің қайсысы жіктеліп тұрғанын көрсетіңіз.
?) Есті.
?) Оқыды.
?) Ақылды.
?) Оқиды.
?) Еңбекті.
Copyright testserver.pro 2013-2018