Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Определение уровня знания польского языка

Вопрос id:174145
Na śniadanie zjedliśmy cały ____________ chleba i słoik dżemu.
?) bochenkiem
?) bochenkiem
?) bochenek
?) bochenka
Вопрос id:174146
Gdzie mieszkasz?
?) na rynku
?) na uczelni
?) przy ulicy Wspólnej
?) na poczcie
Вопрос id:174147
Proszę wyjmij zimne napoje z __________.
?) pralki
?) lodówki
?) piekarnika
?) mikrofalówki
Вопрос id:174148
Marnujemy sześć ________ rocznie na szukanie informacji w bałaganie na biurku.
?) tygodnie
?) tygodni
?) tygodniami
?) miesiąc
Вопрос id:174149
Nikt nie zna ______ do końca.
?) sobie
?) siebie
?) sobą
?) tobie
Вопрос id:174150
_________ uczestniczki szkolenia nie wypełniły ankiety.
?) Dwie
?) Dwoje
?) Dwoma
?) Dwojga
Вопрос id:174151
W karambolu na autostradzie zderzyło się _________ samochodów.
?) siedmioro
?) siedmiu
?) siedem
?) siedmiorgu
Вопрос id:174152
Lato zaczyna się w _______.
?) Styczniu
?) Czerwcu
?) Grudniu
?) Październiku
Вопрос id:174153
Przekonałem _____, żeby wzięła kilka tygodni wolnego.
?) jej
?) niej
?) ją
?) nią
Вопрос id:174154
Lubię oglądać ten program, jest bardzo___________.
?) przystojny
?) smaczny
?) nudny
?) ciekawy
Вопрос id:174155
Chętnie pójdę z tobą we ________ do kina.
?) Wtorek
?) Czwartek
?) Piątek
?) Środę
Вопрос id:174156
_____ jesteś? Jestem z Francji.
?) Gdzie
?) Ile
?) Skąd
?) Jaki
Вопрос id:174157
_______ dzisiaj jest dzień?
?) który
?) jakie
?) jaki
?) jaka
Вопрос id:174158
Nie lubię___________ .
?) ciepłym mlekiem
?) ciepłe mleko
?) ciepłemu mleku
?) ciepłego mleka
Вопрос id:174159
Przyjęcie __________ jutro.
?) byłoby
?) jest
?) było
?) będzie
Вопрос id:174160
To jest dom _________ rodziców.
?) moimi
?) moich
?) moje
?) moim
Вопрос id:174161
Mam problem z kręgosłupem, wiec poszedłem wczoraj do___________.
?) lekarza
?) nauczyciela
?) piekarza
?) mechanika
Вопрос id:174162
Wczoraj zjedliśmy obiad _______.
?) w sklepie
?) na ulicy
?) u rodziców
?) na basenie
Вопрос id:174163
Dzisiaj jest ________, siódmy dzień tygodnia.
?) niedziela
?) piątek
?) sobota
?) czwartek
Вопрос id:174164
____________ pójdziemy na kolację do restauracji.
?) na film
?) w filmie
?) po filmie
?) z filmu
Вопрос id:174165
Nienajgorzej radzę sobie ze stresem na turniejach tańca ____________.
?) towarzyskich
?) towarzyskiego
?) towarzyskimi
?) towarzyskiemu
Вопрос id:174166
Warszawska Giełda Papierów ____________ znajduje się w centrum miasta.
?) Wartościowi
?) Wartościowe
?) Wartościowych
?) Wartościowym
Вопрос id:174167
Dwóch przedsiębiorców _______ wczoraj na naradę.
?) spóźnia się
?) spóźni się
?) spóźniło się
?) spóźnili się
Вопрос id:174168
Mam nadzieję, że nie będziesz nosił tego ___________.
?) tym krawatem
?) tego krawata
?) ten krawat
?) tym krawacie
Вопрос id:174169
Kto to jest?
?) Ona jest młoda.
?) Ta pani nie jest miła.
?) Ta pani to nasza nauczycielka.
?) Ona nie jest taka stara.
Вопрос id:174170
Idziemy po książki do_______.
?) szpitala
?) kościoła
?) przychodni
?) biblioteki
Вопрос id:174171
Krystyna ______ Polką.
?) jesteśmy
?) ma
?) jest
?) są
Вопрос id:174172
Ile płacę?
?) Proszę na dworzec kolejowy.
?) Dwadzieścia pięć złotych.
?) Mam dwie siostry.
?) Miłego dnia.
Copyright testserver.pro 2013-2018